Ontwerpbesluit inperking van wervings en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen.