Scenario-onderzoek PLOOI

Kosten en baten van de verplichtstelling tot het gebruik van een Platform voor Open Overheidsinformatie (PLOOI) in 3 mogelijke uitvoeringsscenario’s.

Scenario-onderzoek PLOOI (PDF | 36 pagina's | 801 kB)