Kennisvraag de Juiste Zorg Op de Juiste Plek Het betrekken van burgers

Deze Kennisvraag gaat in op de vraag: ‘(Hoe) Willen burgers betrokken worden bij de Juiste Zorg Op de Juiste Plek en zijn er manieren om burgers meer te betrekken?’

Kennisvraag de Juiste Zorg Op de Juiste Plek Het betrekken van burgers (PDF | 70 pagina's | 1,3 MB)