Coronadashboard sprint 2: 25 augustus 2022

Onderzoek in hoeverre informatie in het coronadashboard toegankelijk in gebruik en begrijpelijk is. Het onderzoek kijkt ook naar aanknopingspunten voor verbetering.