Evaluatie Twinning III Suriname - Nederland

Effectevaluatie van de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland. Het Twinninginstrument is een in 2008 in het leven geroepen fonds dat de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties uit Nederland en Suriname faciliteert en financiert.