Meerkosten door corona in het sociaal domein

Een prognose van de bij gemeenten gefactureerde meer- en minderkosten in 2022