Overzicht opgave huisvesting vergunninghouder

Het overzicht bevat de taakstelling per gemeente in de 12 provincies voor de huisvesting van vergunninghouders.

Overzicht opgave huisvesting vergunninghouder (PDF | 15 pagina's | 197 kB)