Meerjarenplan ILT 2023-2027

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het Meerjarenplan (MJP) 2023-2027 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hij geeft een toelichting bij het Meerjarenplan. Ook stuurt hij de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2022.

Meerjarenplan ILT 2023-2027 (PDF | 46 pagina's | 1,3 MB)