Uitvoeringstoets wetsvoorstel wijziging kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Uitvoeringstoets van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot tijdelijke intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW'ers.

Uitvoeringstoets wetsvoorstel wijziging kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning (PDF | 4 pagina's | 573 kB)