Onderzoek meerkosten geclusterde woonvormen Wet langdurige zorg (Wlz)

Dit onderzoek is gericht op de meerkosten voor de bouw van geclusterde woonvormen op basis van Wlz-zorg thuis.

Onderzoek meerkosten geclusterde woonvormen Wet langdurige zorg (Wlz) (PDF | 56 pagina's | 912 kB)