Rapportage Verkennend Onderzoek Paramedische Zorg binnen de Wlz

Rapport over de inzet van de paramedische zorg (aard en omvang) aan Wlz-cliënten en de mogelijke problemen die samengaan met de huidige vormgeving van de aanspraak op deze zorg. 

Rapportage Verkennend Onderzoek Paramedische Zorg binnen de Wlz (PDF | 24 pagina's | 705 kB)