Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven

Rapportage van de werkgroep 'Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven': beantwoording van vragen vanuit het Ministerie LNV.