Regie op gegevens - Welke burgers zien het digitaal delen niet zitten, en waarom niet

Onderzoek gericht op het doen van nadere analyses op de dataset uit het publieksonderzoek regie op gegevens 2021 (n=1495). Doel is om te achterhalen waarin nu de minder tot delen geneigde doelgroepen zich onderscheiden van de positiever, en welke indicaties er meer specifiek zijn van hun ervaren barrières tot het voeren van regie op gegevens in het digitaal delen met derden.

Regie op gegevens - Welke burgers zien het digitaal delen niet zitten, en waarom niet (PDF | 31 pagina's | 1,4 MB)

Onderzoek van Market Response, een bureau voor marketonderzoek en publieksonderzoek.