Advies OM consultatie Wet casusoverleggen en meldingen over radicalisering

Het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) geeft advies over het wetsvoorstel voor regels voor de gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten.

Advies OM consultatie Wet casusoverleggen en meldingen over radicalisering (PDF | 7 pagina's | 3,7 MB)