1e proeve MKBA Delta Corridor

De industrie is in hoog tempo aan het investeren om te vergroenen en om hun concurrentiepositie te behouden. Hiervoor is een west-oost verbinding van duurzame energie- en grondstoffen nodig: de Delta Corridor.

De Delta Corridor beoogt ondergronds transport van waterstof, CO2, (bio)LPG, en (synthetisch) propeen en mogelijk ammoniak en gelijkstroom tussen Rotterdam, Moerdijk, Venlo, Chemelot en Noordrijn-Westfalen ten behoeve van de industrie. De Delta Corridor is opgenomen als project van nationaal belang in de Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).

De 1e proeve Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) is opgesteld in opdracht van het ministerie van EZK en het ministerie van IenW om een 1e inzicht te geven in de maatschappelijke meerwaarde van het Delta Corridor project. De 1e proeve MKBA is gebaseerd op de stand van zaken eind september 2022 en is een tussenresultaat. De definitieve MKBA is voorzien rond de zomer 2023. De MKBA wordt gebruikt voor besluitvorming over publieke (financiële) participatie in het Delta Corridor project.