Nationale Grondwater Reserves (NGR)

Het onderzoek maakt deel uit van een tweejarig onderzoekstraject 3D kartering van Nationale Grondwater Reserves. De basis voor dit deelonderzoek was de behoefte van provincies aan onderbouwing van nut en noodzaak van de Nationale Grondwater Reserves.

In deze studie is geconstateerd dat in de toekomst de noodzaak kan ontstaan om NGRs in te zetten ten behoeve van de structurele drinkwatervraag of grootschalige calamiteiten. Dit onderbouwt de noodzaak voor behoud van het natuurlijk kapitaal aan grondwater in NGRs. Behoud van dit natuurlijk kapitaal kan beperkingen opleggen aan andere gebruiksfuncties, waaronder geothermie en bodemenergie.