Interim-rapport 2022 ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

Interim-onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) over het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De managementreactie van JenV op deze tussentijdse uitkomsten is meegestuurd.

De definitieve bevindingen, die in maart 2023 worden gerapporteerd in het auditrapport 2022, kunnen afwijken van deze tussentijdse uitkomsten.