Nota van wijziging Wetsvoorstel online oprichting BVs

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt. Het wetsvoorstel gaat over de oprichting van online besloten vennootschappen (bv's).

Nota van wijziging Wetsvoorstel online oprichting BVs (PDF | 2 pagina's | 277 kB)