Klimaat- en Energieverkenning 2022

In de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) beschrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de ontwikkelingen van de broeikasgasemissies en het energiesysteem in Nederland in het verleden, het heden en de toekomst. Met de KEV worden de ontwikkelingen getoetst aan de belangrijke nationale en Europese klimaat- en energiedoelen. 

Klimaat- en Energieverkenning 2022 (PDF | 240 pagina's | 10,7 MB)