Meerjaren Productie Prognose (MPP) – monitor 2022-1 deel I

De monitor vergelijkt de prognoses van de de Meerjaren Productie Prognose (MPP) voor instroom, productie, capaciteit en uitstroom in de asielketen met de realisatie ervan.

Meerjaren Productie Prognose (MPP) – monitor 2022-1 deel I (PDF | 64 pagina's | 2,4 MB)