Protocol Meerjaren Productie Prognose migratieketen

Het protocol geeft inzicht in de werkwijze bij de periodieke samenstelling van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) voor instroom, productie, capaciteit en uitstroom in de asielketen.

Protocol Meerjaren Productie Prognose migratieketen (PDF | 29 pagina's | 806 kB)