Natuur in Nederland: stand van zaken eind 2021 en ontwikkelingen in 2022

8e voortgangsrapportage van de realisatie van de afspraken uit het Natuurpact tussen Rijk en provincies. Ook andere onderdelen van het natuurbeleid komen aan bod.

Natuur in Nederland: stand van zaken eind 2021 en ontwikkelingen in 2022 (PDF | 55 pagina's | 19,8 MB)