Advies Commissie insolventierecht amendementen Wet wijziging WSNP

TK bijlage 10 Advies Commissie insolventierecht amendementen Wet wijziging WSNP (PDF | 10 pagina's | 247 kB)

De Advies Commissie insolventierecht geeft advies over enkele amendementen en moties over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Faillissementswet. Het wetsvoorstel gaat over verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).