Kamerbrief over adviezen op amendementen over wetsvoorstel voor verbetering van de doorstroom naar de Wsnp

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de adviezen op 5 amendementen in verband met het wetsvoorstel tot Wijziging van de Faillissementswet. Het wetsvoorstel gaat over verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over adviezen op amendementen over wetsvoorstel voor verbetering van de doorstroom naar de Wsnp (PDF | 19 pagina's | 290 kB)

Bijlagen