AdviesVNO NCW amendementen en moties Wetsvoorstel wijziging Faillissementswet

TK bijlage 9 VNO NCW reactie op de brief van de Minister voor Rechtsbescherming van 23 juni 2022 inzake amendementen wijziging wsnp (PDF | 4 pagina's | 64 kB)

VNO NCW geeft advies over enkele amendementen en moties over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Faillissementswet. Het wetsvoorstel gaat over verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).