Advies BBW amendementen en moties Wetsvoorstel wijziging Faillissementswet

TK bijlage 8 BBW Reactie op consultatie amendementen Wetsvoorstel wijziging Wsnp (PDF | 3 pagina's | 767 kB)

De BBW Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp geeft advies over enkele amendementen en moties over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Faillissementswet. Het wetsvoorstel gaat over verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).