Advies VNG amendementen en moties Wetsvoorstel wijziging Faillissementswet

TK bijlage 4 VNG Reactie VNG consultatie Wsnp (PDF | 4 pagina's | 80 kB)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft advies over enkele amendementen en moties  over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Faillissementswet. Het wetsvoorstel gaat over verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).