Advies SNG amendementen en moties Wetsvoorstel wijziging Faillissementswet

TK bijlage 11 SNG Reactie SNG amendementen Wet schuldsanering natuurlijke personen (PDF | 4 pagina's | 338 kB)

Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) geeft advies over enkele amendementen en moties over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Faillissementswet. Het wetsvoorstel gaat over verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).