Advies LOSR amendementen en moties Wetsvoorstel wijziging Faillissementswet

TK bijlage 2 LOSR reacties op consultatieverzoek wsnp (PDF | 3 pagina's | 122 kB)

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) geeft advies over enkele amendementen en moties over  het wetsvoorstel tot Wijziging van de Faillissementswet. Het wetsvoorstel gaat over verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).