Advies NVVK amendementen en moties Wetsvoorstel wijziging Faillissementswet

TK bijlage 3 NVVK minister Weerwind NVVK reactie Consultatie Wsnp (PDF | 9 pagina's | 2,7 MB)

De NVVK branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening geeft advies over enkele amendementen en moties  over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Faillissementswet. Het wetsvoorstel gaat over verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).