Advies RvdR amendementen en moties Wetsvoorstel wijziging Faillissementswet

TK bijlage 5 Rvdr Wetgevingsadvies amendementen Wsnp (PDF | 6 pagina's | 793 kB)

De Raad voor de Rechtspraak (RdvR) geeft advies over enkele amendementen en moties over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Faillissementswet. Het wetsvoorstel gaat over verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).