2050 is begonnen - Versnellen, sturen en meenemen voor een geslaagde energietransitie

Tussenrapportage met 1e conclusies en aanbevelingen na een half jaar onderzoek.

2050 is begonnen - Versnellen, sturen en meenemen voor een geslaagde energietransitie (PDF | 16 pagina's | 11,5 MB)