Kernpuntenverslag wetenschappelijke reviewcommissie kamerbrief Water-Bodem- Sturend

Het rapport bevat een wetenschappelijke review van de kernpunten van het voornemen van het kabinet om water en bodem sturend te maken bij toekomstige besluitvorming over ruimtruimtelijke ordening.

Kernpuntenverslag wetenschappelijke reviewcommissie kamerbrief Water-Bodem- Sturend (PDF | 9 pagina's | 1,1 MB)