Eindevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorziening

Het rapport evalueert de pilots voor het programma Landelijke vreemdelingen voorziening (LVV). Deze loopt tot en met 2022.

Eindevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorziening (PDF | 97 pagina's | 1,4 MB)