Samenvatting Eindrapport Eindevaluatie pilotfase LVV

Samenvatting van het rapport 'Eindevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorziening'. Het rapport evalueert de pilots voor het programma Landelijke vreemdelingen voorziening (LVV). Deze liep van 2019 tot en met 2022.

Samenvatting Eindrapport Eindevaluatie pilotfase LVV (PDF | 9 pagina's | 813 kB)