Ketenarchitectuur inburgering versie 2.0

Het document Ketenarchitectuur inburgering versie 2.0 beschrijft de samenhang, kaders en uitgangspunten voor de informatievoorziening voor de inburgeringsketen.