Demonstratierecht onder druk

Uiteenzetting van het belang en de juridische kaders van het demonstratierecht met een toelichting op de reikwijdte van het mensenrecht. Ook geeft Amnesty International een overzicht van de voornaamste barrières in het demonstratierecht in de Nederlandse praktijk en waar dit soms een schending van de mensenrechten oplevert. Daarbij is onderscheid tussen barrières op landelijk en lokaal niveau.

Demonstratierecht onder druk (PDF | 82 pagina's | 2,3 MB)