Van knelpunt naar knooppunt - Regionale participatie in zorg en welzijn #hoedan?

In dit rapport wordt onderzocht hoe inwoners en zorggebruikers voldoende betrokken kunnen worden bij regionale vraagstukken zoals zorg, welzijn en inclusie. Dit advies gebruikt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de verdere ontwikkeling van beleid om inbreng van patiënten, cliënten en burgers bij opgaven in de zorg te bevorderen.