Handleiding Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden

De handleiding voor de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO) bevat een gezamenlijk proces voor Rijk en koepels waarbij ruimte is voor maatwerk. Het proces van de UDO helpt om beleid vorm te geven dat uitvoerbaar is en zijn doelen bereikt, of dat nu eigen beleid van het Rijk is of beleid dat volgt uit Europese richtlijnen.

Handleiding Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (PDF | 17 pagina's | 406 kB)