Normenkader Interbestuurlijke verhoudingen

Het kader bevat normen voor Interbestuurlijke Verhoudingen en vormt het toetsingskader voor de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO) in het Beleidskompas.

Normenkader Interbestuurlijke verhoudingen (PDF | 20 pagina's | 382 kB)