Eindrapportage Regio Deal Lab Governance 2019-2022

Deze 3e rapportage vormt de eindrapportage van het traject gericht op de governance van de Regio Deals en identificeert en inventariseert de belangrijkste lessen en inzichten van het lab, alsook een aantal aandachtspunten voor het vervolg van de Regio Deals.

Eindrapportage Regio Deal Lab Governance 2019-2022 (PDF | 55 pagina's | 1011 kB)