Handreiking Improven Uniform Control Framework

Handreiking voor het ontwikkelen van interne controle frameworks bij gemeenten en provincies. Het document geeft gemeenten en provincies op hoofdlijnen inzicht in hoe ze kunnen nadenken over het voor hen meest passende interne controleraamwerk.

Handreiking Improven Uniform Control Framework (PDF | 24 pagina's | 1,1 MB)