Onderzoek uniformiteit jaarverslagen

De Auditdienst Rijk heeft de invulling van de modellen in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) onderzocht. De RBV-modellen beogen uniformiteit van de jaarverslagen te bevorderen, maar bieden ook ruimte voor de eigen situatie van de departementen.

Onderzoek uniformiteit jaarverslagen (PDF | 15 pagina's | 4,2 MB)