Onderzoek landelijk netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg

Onderzoek naar mogelijke scenario’s om invulling te geven aan een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Onderzoek landelijk netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg (PDF | 133 pagina's | 2,2 MB)