Het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector: voortgangsrapportage 2022 deel 2

Het 2e deel van de voortgangsrapportage 2022 over het klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector geeft inzicht in de actieplannen van financiële instellingen. Met de ondertekening van het klimaatcommitment in juli 2019 committeerden banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders zich om bij te dragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord.

Het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector: voortgangsrapportage 2022 deel 2 (PDF | 31 pagina's | 1,4 MB)