Samenvatting plan en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren

Samenvatting van de evaluatie over het actieplan om het wapenbezit en -gebruik onder jongeren terug te dringen.

Samenvatting plan en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren (PDF | 6 pagina's | 365 kB)