Afschrift aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

Afschrift van de aanbiedingsbrief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer bij de nota van wijziging over het wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT.

TK bijlage 7 Brief aan TK nota van wijziging Zienswijzen organisaties en appreciatie bij amendement Omtzigt inzake UHP KOT (PDF | 1 pagina | 152 kB)