Nota van wijziging Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT.

TK bijlage 8 Nota van wijziging Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (PDF | 9 pagina's | 161 kB)