Afschrift Aanbiedingsbrief Definitief BIT-advies Basisplan Straf

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) stuurt zijn advies over het programma Basisplan Straf aan minister Weerwind (Rechtsbescherming).

Afschrift Aanbiedingsbrief Definitief BIT-advies Basisplan Straf (PDF | 1 pagina | 57 kB)