Verkenning MPG-score ≤ 0,5

Onderzoek naar de verschillen tussen MPG-scores in de vergunningaanvraag en de daadwerkelijke realisatie. Het onderzoek biedt inzicht in scenario’s waarmee een zeer lage MPG-score (0,5 of lager) gerealiseerd kan worden.

Verkenning MPG-score ≤ 0,5 (PDF | 70 pagina's | 1,8 MB)